Ledig stilling: Har du sygeplejefaglig baggrund og erfaring med regulatorisk arbejde indenfor medicinsk udstyr? Så har vi måske en stilling til dig.

qa med solutions logo

Få en på ... Bloggen!

Her i vores blog kan du finde inspiration og hjælp til arbejdet med kvalitetssikring af medicinsk udstyr.

Certification symbols
Skrevet af

Få flere kunder og glade(re) medarbejdere

Få flere kunder og glade(re) medarbejdere
med Kvalitetsledelse & Regulatorisk compliance

Ja nogle vil måske opfatte den påstand som et udsagn med modsætninger.
For hvordan kan arbejdstimer til dokumentation og styring af interne processer give nok værdi i den anden ende?
Det vil vi gerne prøve at overbevise dig om.

Elementer i kvalitetsledelse, feedback, vigilance, optimering
Brug Kvalitetsledelse til at komme ind i en god cirkel


Hvis du har et kvalitetsledelsessystem, så ved dine medarbejdere hvad de skal lave – hvordan og hvorfor og med hvem. Det betyder de føler sig i flow, har en betydning og bidrager til et fælles mål. Vores påstand er; at den tryghed = glade(re) medarbejdere.

Hvis du har et kvalitetsledelsessystem så kan dine kunder (og medarbejdere) se dokumentation på,
at du leverer et kvalitetsprodukt – og du gør det hver gang. De mærker, at du lytter til dem og deres behov,
og de ved at du tager dem alvorligt og ved præcis hvem de skal tale med, hvis de har en reklamation.
Vores påstand er; at den troværdighed og kvalitet du præsenterer = flere kunder.

Og fordi det er et “system”, dvs. har indlagte kontroller – betyder det at din kvalitetsledelse vil være et “levende” område, som hele tiden justeres i forhold til de input, der kommer.

Det er lidt ligesom Darwins “survival of the fittest” – dem, der overlever er dem, der er bedst til at tilpasse sig.
Ved at vide hvor du – og konkurrenterne står – kan du også bedre tilpasse dig. Og den viden giver kvalitetsstyringen dig.

Og sidst men ikke mindst – så er et kvalitetsledelsessystem med til at overholde lovgivningen i MDR.

Vores konklusion er derfor; Kvalitetsledelse & Regulatorisk compliance kan give dig flere kunder og glade(re) medarbejdere.