Ledig stilling: Har du sygeplejefaglig baggrund og erfaring med regulatorisk arbejde indenfor medicinsk udstyr? Så har vi måske en stilling til dig.

QA MED Solutions hjælper medico virksomheder i mål med Kvalitetsledelse & Regulatorisk Compliance

Certification symbols

Handelsbetingelser

1. Rettigheder til det færdige resultat

Som kunde ejer du rettighederne til det vi leverer til dig, når du har betalt for vores arbejde, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2. Overholdelse af projektets omfang og de aftalte deadlines

Når vi samarbejder, vil det typisk være en vekselvirkning mellem levering af input fra begge parter. Levering af input fastsættes altid med en dato for deadline. Overholder du ikke den aftalte deadline, vil samarbejdets tidsplan blive rykket tilsvarende forsinkelsen.

Du vil i dette tilfælde blive informeret om en ny tidsplan for opgaven/projektet. Overskrides tidsplanen igen, er vi nødsaget til at tilføje ekstra udgifter, da en stor del af vores arbejde handler om projektledelse og tidsstyring, og det har store konsekvenser for vores virksomhed og for vores kunder, når tidsplaner bliver overskredet.

3. Vores aftale inkluderer altid én let feedback runde

Når du modtager dele eller det færdige resultat af en opgave, må du meget gerne komme med feedback det leverede. Din feedback kan enten være skriftligt i en mail eller som noter fra et møde.

4. Tidsfrister for feedback

Når en opgave afsluttes, har du mellem 7-28 dage til at komme med feedback – alt afhængig af omfanget af opgaven. Dette aftales individuelt.

5. Betalingsfrister

Generelt er betalingsfristen 8 dages netto på fakturaer fra QA MED Solutions. Det betyder, at du skal betale fakturaen senest 8 dage fra den dato, der står på fakturaen/regningen, medmindre andet er skriftligt aftalt.

6. Betaling forud og fakturering af ekstra timer

Vi rydder gerne vores kalender for dig og din opgave. Meget af vores tid går med at planlægge og koordinere vores kunders opgaver i forhold til vores egne kalendere. Vi har ofte en mindre eller større venteliste af kunder.

Hvis du har booket os til et projekt til mere end 40.000 kr., betaler du 50%, når vi starter projektet op, og 50% ved levering af det aftalte. Skulle du vælge at springe fra på et hvilket som helst tidspunkt herefter, får du ikke det betalte tilbage. Ved timebetaling modtager du en faktura primo måned for det antal brugte timer i måneden forud.

7. For sen betaling og rykkere

Ved for sen betaling tilskrives der 2 % i rente pr. påbegyndt måned. Desuden pålægges der 100 kr. i gebyr pr. rykkerskrivelse. Ved overskridelse af betalingsfrist vil eventuelt igangværende arbejde stoppe, indtil det forfaldne beløb inklusiv renter og rykkergebyr er betalt. Det betyder, at samarbejdet bliver sat i bero, indtil det forfaldne beløb inklusiv renter og rykkergebyr er betalt.

Vær opmærksom på, at en manglende betaling anses som en misligholdelse af vores aftale om deadlines og kan i yderste konsekvens betyde, at vi for at kunne færdiggøre vores samarbejde kan være nødsaget til at opkræve yderligere betaling (se også pkt. 2). Betales en forfalden faktura ikke, efter at der er sendt rykkere, overdrages sagen til inkasso. Dette vil medføre yderligere omkostninger.

8. Ændringer af priser

Vores priser kan ændre sig, men vi informerer dig altid på forhånd, hvis priserne stiger. Hvis du har fået et skriftligt tilbud, gælder tilbuddet og prisen i 30 dage fra tilbuddets dato. Hvis projektets omfang ændres væsentligt undervejs i projektet, ændres prisen også. Du får besked 2 måneder i forvejen, hvis prisen ændres.

9. Fortrolighed og referencerettigheder

Som samarbejdspartner kan vi modtage særlig fortrolig information om hinanden. Begge parter er enige om, at alle personer, medarbejdere og konsulenter bevarer og behandler dette som fortrolig information og vil ikke dele fortrolig information med tredjepart. Det er dog vigtigt at påpege, at uanset ovenstående, så er enhver information, der er offentligt tilgængelig eller bliver gjort offentligt kendt uden samarbejdsaftalens parters indblanding eller modtaget af tredje part uden om en eventuel fortrolighedsaftale, ikke defineret som fortrolig information. QA MED Solutions bruger kun kundeforholdet i markedsføringsøjemed ved en forudgående skriftlig aftale – som kan være en bekræftelse pr. mail.

10. Det juridiske ansvar for indholdet

Som vores kunde er det dit ansvar at gennemlæse alt, hvad vi sender til godkendelse hos dig. Når du har godkendt indholdet, er indholdet også dit juridiske ansvar. Vi gennemtjekker altid alle fakta og skriver aldrig noget som er i strid med lovgivningen.

Vi er din sparringspartner og rådgiver. Men som den egentlige ejer af indholdet, er du ansvarlig, hvis der skulle opstå tvister eller sagsanlæg. Vi kender lovgivningen omkring medicinsk udstyr, og vores udgangspunkt for rådgivning er altid, at denne efterleves. I sidste ende er det dog jer der har det endelige ansvar, medmindre andet aftales. Eventuelle tvister skal afgøres af danske domstole i henhold til dansk ret.

11. Garanti for resultater

Vi kan kun garantere resultater når opgaverne formes i tæt samarbejde med dig.

Alle priser er eksklusiv moms.