Hos QA MED Solutions hjælper vi dig med:
At blive 100% MDR Compliant At blive klar til tilsyn fra Lægemiddelstyrelsen Varetagelse af PRRC rollen At få styr på teknisk dokumentation Implementering af EN ISO 13485

Vores passion er
at gøre kompleks lovgivning
- let og praksisnært!

Kvalitetsledelse

Vi hjælper med opgaver som:

Regulatorisk Compliance

Vi hjælper med regulatoriske opgaver som:

Din ekspert i lovgivningen omkring krav til medicinsk udstyr

Vi er specialister i at fjerne barrierer for kvaliteten, og har erfaringen til at finde den mest optimale regulatoriske strategi, der både tilgodeser forretning og patientsikkerhed.

De løsninger vi finder tager udgangspunkt i vores mangeårige erfaring, velafprøvede skabeloner og skarpe projektledelse.

VI GØR ARBEJDET MED MEDICINSK UDSTYR LETTERE FOR JER.

face 2 face qa med Solutions