Fundament og overblik

Vi tilbyder at lave en handlingsplan for jer, så I sikrer at komme i mål med de forpligtelser I har, i forhold til at leve op til kravene i Forordningen for medicinsk udstyr. Alternativt står vi for implementering af kravene.

Det samme kan vi gøre i forbindelse med opbygning af et kvalitetsledelsessystem.

Vi hjælper dig med at klarlægge din rolle i værdikæden

Når den er klarlagt, kan vi også hjælpe med at du får implementeret nogle processer og rutiner, så du kan leve op til kravene, der er stillet i Forordningen for medicinsk udstyr. Det kan også være du har nogle forpligtelser i forhold til produkt dokumentation og registrering af produkterne. Det hjælper vi også med.

Da vi er gode til at opbygge processer og kigge på forskellige forretninger, kan vi også hjælpe dig med at få beskrevet et kvalitetsledelsessystem. Ønsker I måske at blive certificeret efter ISO 13485 eller ISO 9001, så kan vi hjælpe jer med at blive klar til det.

Er det blot at få beskrevet jeres kvalitetsledelsessystem, så gør vi også det.

Vi er altid klar til en snak, så vi kan finde ud af, hvordan vi bedst muligt letter jeres hverdag og sørger for at I lever op til de krav der i dag stilles til de forskellige aktører, der fremstiller, distribuerer eller forhandler medicinsk udstyr.

Se nærmere om hvordan vi arbejder sammen med jer under de forskellige emner.

Kvalitetsledelsesystemer

Er et værktøj til at nå de resultater man ønsker med sin virksomhed.

Forordning for medicinsk udstyr

Lever du op til de kravene i den nye forordning?

Webshop