Fundament og overblik

Kom i mål med en handlingsplan - vi vejleder jer, så I lever op til lovgivningen og jeres forpligtelser

Vi hjælper dig med at klarlægge dine opgaver og uddelegere så ressourcerne bruges hensigtsmæssigt

Vi tilbyder at lave en handlingsplan for jer, så I sikrer at komme i mål med de forpligtelser I har, i forhold til at leve op til kravene i Forordningen for medicinsk udstyr. Alternativt står vi for implementering af kravene.

Det samme kan vi gøre i forbindelse med opbygning af et kvalitetsledelsessystem.

KLARHED OVER OPGAVE- OG ROLLEFORDELING 

Lad dem der har viden og indsigt i opgaver løse dem og giv de andre frihed til at gøre det som de er bedst til. Skarp struktur i dokumentsystemet hjælper jer til at få klarhed over, hvilke opgaver der knytter sig til de forskellige områder i MDR.

Samtidigt bliver det tydeligt for alle i organisationen, hvor i processen og opgaverne I befinder jer og hvem der aktuelt tager sig af opgaver, så I undgår at ting falder ned imellem to stole, fordi nogen tror, at andre tager sig af det – eller at I laver dobbeltarbejde fordi opgavefordelingen er uklar.

DOKUMENTSTYRINGSSYSTEM

Når din virksomhed har opbygget et solidt og overskueligt dokumenstyringssystem, er det nemt at få et overblik over opgaver i organisationen. Derved undgår du at spilde ressourcer ved, at der er usikkerhed omkring hvilke opgaver der er forbundet med kravene i lovgivningen. Jeres dokumentstyringssystem angiver en kronologisk, overskuelig og effektiv proces.

MÆRKNING AF DET MEDICINSKE UDSTYR

Når du vil være 100% sikker på, om mærkningen af dit udstyr lever op til MDR – for noget udstyr MDD, hjælper vi med en vurdering og en anbefaling. Denne service sikrer, at du kommer sikkert og hurtigt på plads med korrekt mærkning af udstyret.

WORKSHOPS

I 2022 tilbyder vi deltagelse i 4 forskellige workshops. Her får du noget at vide om forskellige emner og du får mulighed for sparring og netværk med andre, der arbejder med medicinsk udstyr.

Se nærmere om hvordan vi arbejder sammen med jer under de forskellige emner.

Kvalitetsledelsesystemer

Er et værktøj til at nå de resultater man ønsker med sin virksomhed.

Forordning for medicinsk udstyr

Lever du op til de kravene i den nye forordning?

Workshops

Læs mere om vores Workshops i 2022

Webshop