Skabelon – Risikovurdering af processer

Risikostyring er et afgørende aspekt for at sikre sikkerheden og effektiviteten af ​​medicinsk udstyr. ISO 14971 giver en omfattende ramme for styring af risici forbundet med medicinsk udstyr gennem hele deres livscyklus. Ved at følge retningslinjerne i den internationale standard ISO 14971 kan organisationer identificere potentielle farer, vurdere risici og implementere passende foranstaltninger til at […]

Skabelon – Dokumentstyring

Dokumentstyring er et afgørende aspekt af opretholdelsen af ​​et kvalitetsledelsessystem – som fx ISO 13485. Ved at implementere effektiv dokumentkontrolpraksis kan organisationer sikre nøjagtigheden, konsistensen og tilgængeligheden af ​​deres dokumenter. Den bedste praksis for gennemgang og godkendelse af dokumenter involverer etablering af en klar og struktureret arbejdsgang. Denne proces begynder typisk med oprettelse eller opdatering […]

Skabelon – MDR data indsamling

Som distributør af medicinsk udstyr i EU er det afgørende at vedligeholde og indsamle nøjagtige produktdata for at sikre overholdelse af gældende lovgivning (MDR). De nødvendige data omfatter information såsom risikoklasse, varenumre, mærkning og eventuel IFU(Instructions for Use), holdbarhed, opbevaringsinfo, kontaktinfo til fabrikanten, certifikater fra leverandøren samt system for lagerstyring. Indsamling og vedligeholdelse af produkt […]

Skabelon til Procedurebeskrivelse – SOP

En standard operationsprocedure (SOP) er et detaljeret sæt instruktioner, der skitserer de trin, der skal følges for at fuldføre en specifik opgave eller proces.  Procedurer er vigtige, fordi de sikrer, at opgaverne udføres korrekt og konsekvent, uanset hvem der udfører dem. De hjælper med at eliminere fejl, reducere træningstiden og øge produktiviteten. SOP’er fungerer også […]

Declaration of Conformity (DoC)

Selv om reglerne for hvordan en overensstemmelseserklæring skal se ud har eksisteret længe, så kan det stadig være svært at blive klog på retningslinjerne. Overensstemmelseserklæringen er et vigtigt dokument, der demonstrerer fabrikantens overholdelse af relevante regler og standarder, som er fastsat af EU (MDR/IVDR). Overensstemmelseserklæringen tjener som en bekræftelse på, at udstyret opfylder alle væsentlige […]