GUIDE – Basic UDI-DI

UDI-systemet (Unique Device Identification) fra EUDAMED er en ramme implementeret af Den Europæiske Union (EU) for at forbedre sporbarheden og sikkerheden af ​​medicinsk udstyr. Derudover har UDI-systemet til formål at standardisere identifikation og mærkning af medicinsk udstyr, hvilket giver mulighed for bedre overvågning og kontrol gennem udstyrets livscyklus. UDI-systemet bør bruges af fabrikanter, autoriserede repræsentanter […]

GUIDE – EUDAMED registrering

EUDAMED-databasen, udgivet af EU-Kommissionen, er et centralt informationssystem designet til at lette udvekslingen af ​​information om medicinsk udstyr i EU (EU). Det fungerer som et omfattende lager for data relateret til medicinsk udstyr, herunder deres registrering, kliniske undersøgelser, markedsovervågning og post-market overvågningsaktiviteter. For at sikre gennemsigtighed og øge patientsikkerheden skal producenter, autoriserede repræsentanter, importører og […]

GUIDE – Stikprøvekontrol

Som distributør af medicinsk udstyr er det afgørende at overholde kravene i forordningen om medicinsk udstyr, når der udføres stikprøvekontrol. Udførelse af stikprøvekontrol skal sikre, at det udstyr der sælges, lever op til MDR og skal i sidste ende sikre patientsikkerheden. Her er nogle vigtige trin, du skal overveje, når du udfører stikprøvekontrol som distributør […]

GUIDE – Håndtering af reklamationer

Når du skal håndtere reklamationer er det vigtigt at få etableret en formel klagebehandlingsprocedure, der skitserer de trin, der skal følges. Denne procedure bør omfatte klare retningslinjer for dokumentation, undersøgelse og løsning af klagen.  Derudover er det vigtigt at der internt udpeges ansvarlige for håndtering af klager. Disse personer bør trænes i klagebehandlingsproceduren og besidde […]

GUIDE til håndtering af hændelser

MDR fastlægger specifikke krav til håndtering og rapportering af hændelser relateret til medicinsk udstyr. Disse krav har til formål at sikre patientsikkerheden og forbedre gennemsigtigheden i branchen. Håndtering af hændelser involverer øjeblikkelig identifikation og evaluering af eventuelle potentielle risici forbundet med et medicinsk udstyr. Producenter bør have systemer på plads til at overvåge, undersøge og […]

GUIDE til Aktør-rollen

Den Europæiske Unions forordning om medicinsk udstyr (EU MDR) har indført flere aktørroller, der spiller en afgørende rolle i at sikre sikkerheden og effektiviteten af ​​medicinsk udstyr. Disse roller omfatter producenter, autoriserede repræsentanter, importører, distributører og sundhedsinstitutioner. For distributører er der potentielt risiko for distribution af ikke-compliant eller defekte enheder. Distributører skal derfor sikre, at […]

GUIDE – Forbered besøg fra Lægemiddelstyrelsen

Som leverandør af medicinsk udstyr er det vigtigt at være forberedt på besøg fra Lægemiddelstyrelsen. Vi har prøvet det en del gange, og vil derfor gerne dele ud af vores bedste tips og tricks til hvad du kan gøre som forberedelse op til besøget. Ved at følge vores guide kan du effektivt forberede dig på […]

Sådan planlægger du en god PMS rapport

Udførelse af Post Market Surveillance er et kritisk element i overholdelse af MDR. Det involverer (pro)aktivt at overvåge og vurdere sikkerheden og ydeevnen af det ​​medicinske udstyr, når det er markedsført. Ved at analysere og evaluere data fra “den virkelige verden” kan fabrikanter identificere eventuelle risici eller problemer forbundet med udstyret og træffe passende korrigerende […]