Kvalitetsledelse

Du kan spare tid og penge, hvis der er styr på jeres processer. Det kan I få ved at få opbygget et kvalitetsledelsessystem, hvor alt det der ikke må falde mellem 2 stole bliver beskrevet og hvor man sikrer, at I bevæger jer mod de mål I har sat

Hvad er fordelene ved et kvalitetsledelsessystem

ET VÆRKTØJ TIL AT OPNÅ DE ØNSKEDE RESULTATER

Nogen ser et Kvalitetsledelsessystem (herefter QMS – forkortelse af det engelske: Quality Management System) som en begrænsende faktor i udviklingen. Det bør man ikke gøre, men i stedet se det som måden og vejen til at opnå resultater, og også et system, der kan hjælpe til med at belyse, hvorfor de ønskede resultater ikke blev opnået. Derved får man mulighed for at ændre kurs og lettere komme i mål.

Det et QMS faktisk er, er et værktøj til at nå de resultater man ønsker med sin virksomhed.

SPARER TID OG PENGE

I et QMS beskrives organisationens struktur sammenplanlægning, processer og ressourcer. Man holder styr på dokumenter og registreringer, der bliver anvendt til at opfylde de kvalitetsmål man har sat for virksomheden.

Det er en god ide for det sparer tid og penge i sidste ende.

DET SPARER TID fordi alle ved, hvordan de skal udføre de forskellige opgaver. Hvis de ikke er bekendte med processerne kan det slås op, og selvom der er udskiftning i personale eller ferie, så vil alle vide, hvor de skal kigge for at sikre, at de udfører virksomhedens opgaver korrekt, for at komme nærmere målene.

Det er en strategisk beslutning om I ønsker at få beskrevet et QMS. Hvis man fremstiller medicinsk udstyr, er det et lovkrav, at man har et beskrevet QMS, dog ikke at det er certificeret.

DET SPARER PENGE at arbejde med QMS giver en god basis for at arbejde videre med udviklingen af virksomheden og konstant optimere processer for at nå de mål man har fastsat.

GØR JERES HVERDAG LETTERE OG FÅ ET BESKREVET KVALITETSLEDELSESSYSTEM

Hvordan arbejder vi med kvalitetsledelsessystemer

Vi tager udgangspunkt i jeres hverdag, og ser på de processer, der allerede er kendte og indarbejdede i jeres virksomhed.

Derefter alt afhængig af hvilket kvalitetsledelsessystem i ønsker, laves der en GAP analyse, som vi i samarbejde med jer arbejder videre fra.

 

Det er vigtigt at det kvalitetsledelsessystem I får beskrevet både passer i jeres virksomhed og samtidig lever op til de krav der er stillet i enten ISO 9001 eller ISO 13485 og også regulatoriske krav, hvis det er relevant.

Derfor får I ikke et færdig beskrevet system, der trækkes ned over organisationen, men et system, der er blevet til i samarbejde med jer.

 

Vil du høre mere, så kontakt os på mail:
info@qamed.dk

I kan også fange os på telefon: +45 53 60 58 85

Ønsker du at vide mere om Kvalitetsledelsessystemer?

Så tage endelig fat i os til en snak og en gennemgang af jeres muligheder

Webshop