Due diligence audit

Vi hjælper dig med at få vished for regulatorisk compliance
i forbindelse med opkøb. Du kan spare tid og penge ved at foretage en due diligence audit inden opkøb af en medico-virksomhed. Det kan du, fordi det giver dig et stærkt forhandlingsgrundlag for købsprisen og fordi du får et godt indblik i det fundament, der skal bygges videre på.

Hvorfor bruge en ekstern auditør i forbindelse med due diligence audit?

Virksomheder, der sælger medicinsk udstyr, opererer i et marked med meget stramme spilleregler. Derfor er virksomhedens evne til at opfylde disse krav ofte det, der bestemmer en virksomheds potentiale og rentabilitet. Overvejer du at opkøbe en medico-virksomhed vil en due diligence audit med fordel kunne hjælpe med at vurdere både potentialet og ressource behovet ved et eventuelt opkøb. I QA MED Solutions får du en uvildig og kompetent afklaring af bl.a.:

  • Har den potentielle opkøbsvirksomhed implementeret et Kvalitetsledelsessystem?
  • Har virksomheden haft tilbagekaldelser?
  • Er der etableret kvalitetsaftaler, der er i overensstemmelse med de regulatoriske krav?
  • Lever virksomheden op til kravene i Forordningen for medicinsk udstyr (MDR)?
  • Hvad er status på virksomhedens tekniske dokumentation?

 

En hurtig afklaring af de regulatoriske krav vil kunne spare dig tid og penge, da vores vurdering vil kunne danne et stærkt grundlag for forhandling af købsprisen. Derudover giver det også et bedre udgangspunkt for at kunne planlægge fusionen mere effektivt, da man har et bedre indblik i det fundament, der skal bygges videre på. Dvs. du får indblik i hvad  det vil koste i tid og ressourcer at få det maksimale ud af opkøbet.

Webshop